Betonpompbedrijf Nijwa BV - schuimbeton - speciepomp

Schuimbeton

Isolerend en breed toepasbaar

Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventuele toeslagmiddelen en/of vul- en of hulpstoffen waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Als het materiaal zijn sterkte heeft gehaald, ontstaat een gesloten cellenstructuur die het schuimbeton zijn isolerende eigenschappen geeft. Door wijziging van het luchtgehalte zijn uiteenlopende volumieke massa’s te maken. Het materiaal heeft in een onverharde toestand een vloeibare, yoghurtachtige consistentie, kan eenvoudig worden verpompt en is breed toepasbaar is. Betonpompbedrijf Nijwa beschikt over een schuimbetoninstallatie die volledig geïntegreerd is binnen één trailer. Deze trailer is uniek in Europa.

Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden schuimbeton

De toepassingsmogelijkheden van schuimbeton hangen direct samen met de volgende drie eigenschappen:

  • Het vloeibare karakter van de specie: te verpompen over redelijk grote afstand, het hoeft niet verdicht te worden, aan te brengen in moeilijk of niet bereikbare plaatsen of het opvullen van leidingen.
  • De lage volumieke massa/grote isolerende werking: toepasbaar om snel en zettingsarm of zelfs zettingsvrij te (ver-)bouwen in gebieden met slappe, weinig draagkrachtige grond. Een lage volumieke massa betekent een relatief hoog luchtgehalte waardoor het product een grote isolerende werking heeft.
  • Samenhang: Schuimbeton vormt een monoliet materiaal waardoor het sterkte en stijfheid bezit en als plaat kan fungeren. Er treedt geen afschuiving op, plaatranden kunnen rechtstandig worden beëindigd en een schuimbetonconstructie oefent, onder bepaalde voorwaarden, geen horizontale krachten uit op de aangrenzende constructie (bijvoorbeeld bij de aanleg van kademuren.

Voordelen van schuimbeton:

  • De eigenschappen van schuimbeton leiden tot lagere energiekosten en veelal een verbetering van de vochthuishouding
  • De transportbehoefte naar het werk is gering 
  • De bouwsnelheid ligt hoger
  • De onderhoudskosten zijn lager
  • Schuimbeton is ongevoelig voor vocht, schimmel, ongedierte, zuren, extreme weersinvloeden, grote temperatuurschommelingen en is brandwerend

Isoleren. Welke Rc /Rd-isolatiewaarde en welke dikte is nodig?

De RC-waarde is de isolerende werking van de gehele constructie en de RD-waarde is de warmteweerstand van één materiaal. De isolatiewaarde is afhankelijk van de dikte en samenstelling van het schuimbeton. De gewenste huidige norm van 3,5 Rc-isolatiewaarde voor vloerisolatie is bepaald in het Nederlands Bouwbesluit (van kracht sinds 1 januari 2015). Woningen die hieraan voldoen scoren beter in het energielabel. In 2024 heeft het RVO een minimale Rd-waarde van 3,5 ingesteld als eis om subsidie te ontvangen.

Schuimbeton dat Betonpompbedrijf Nijwa gebruikt voor het plaatsen van de comfortvloer en het isoleren van de kruipruimte heeft een volumegewicht van 500 kg/m3 en levert een isolatiewaarde op van 0,8 Rc voor elke 10 cm schuimbeton. Om de benodigde 3,5 Rc te halen, is het noodzakelijk om een dikte van 46,7 cm te storten. Bij een vloerdikte van minimaal 46,7 cm wordt ook aan de vereiste Rd-waarde van 3,5 voldaan. Hiermee voldoet u aan de subsidievoorwaarden. Een hogere Rd-waarde is ook mogelijk. Neem daarvoor vrijblijvend contact op.

Subsidie

In 2024 is er subsidie mogelijk. Voor het aanvragen van subsidie en verdere informatie voor verduurzaming van uw woning kunt u terecht bij RVO.

De meldcode voor Nijwa schuimbeton 500kg/m3 (bij gebruik van dampremmende folielaag)  is KA21369; de vereiste isolatiewaarde van 3,5m2K/W wordt behaald bij minimaal gebruik van 46,7cm

Klik hieronder voor informatie over schuimbeton.