Schuimbeton - Isolerend en zelfnivellerend

Schuimbeton is een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventuele toeslagmiddelen en/of vul- en of hulpstoffen waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Als het materiaal zijn sterkte heeft gehaald, ontstaat een gesloten cellenstructuur die het schuimbeton zijn isolerende eigenschappen geeft.

Door wijziging van het luchtgehalte zijn uiteenlopende volumieke massa’s te maken, variërend van 400 tot 1600 kg/m3. In de praktijk worden vooral schuimbetonmengsels toegepast met een lage volumieke massa (400-600 kg/m3). Het materiaal heeft in een onverharde toestand een vloeibare, yoghurtachtige consistentie, kan eenvoudig worden verpompt en is vrijwel zelfnivellerend waardoor het breed toepasbaar is.

 

Waarom Nijwa kiezen voor uw schuimbeton?
Betonpompbedrijf Nijwa beschikt over een schuimbetoninstallatie die volledig geïntegreerd is binnen één trailer. Deze trailer is uniek in Europa. Hiermee kan op uw locatie op twee manieren schuimbeton geproduceerd worden afgestemd op uw specifieke situatie:

       1. Droge lijn methode

Onze trailer komt met de benodigde grondstoffen naar de bouwplaats, mengt daar de grondstoffen met water en voegt schuim aan het mengsel toe. Door de lage volumieke massa kan met weinig grondstoffen relatief veel schuimbeton geproduceerd worden zodat deze in de meeste gevallen niet extra aangevoerd hoeven worden. Bovendien kan op de werklocatie precies de benodigde hoeveelheid schuimbeton geproduceerd worden, vaak is daarvoor niet eens extra water benodigd omdat zich in de trailer een watertank bevindt. Transporten voor de aanvoer van extra product of afvoer van teveel besteld product zijn daarom bij Nijwa in veel gevallen niet aan de orde. 

      2. Natte lijn methode

Onze trailer komt naar de bouwplaats en de grondstoffen cement, water en vulstoffen worden met een truckmixer naar de bouwplaats vervoerd. In de trailer worden deze samen met het schuimmiddel gemend tot schuimbeton waarna dit middels een slang verdeeld en verwerkt wordt.

 

 

Eigenschappen en toepassingsmogelijkheden schuimbeton

De toepassingsmogelijkheden van schuimbeton hangen direct samen met de volgende drie eigenschappen:

1. Het vloeibare karakter van de specie 

Hierdoor kan het materiaal worden verpompt over redelijk grote afstand en hoeft het niet verdicht te worden. Schuimbeton kan dan ook worden aangebracht in moeilijk of niet bereikbare plaatsen. Eén van de toepassingsmogelijkheden is dan ook het opvullen van leidingen.

2. De lage volumieke massa/grote isolerende werking

Door de lage volumieke massa kan schuimbeton ingezet worden om snel en zettingsarm of zelfs zettingsvrij te bouwen of verbouwen in gebieden met slappe, weinig draagkrachtige grond. Met schuimbeton zijn grote aanvullingen te realiseren met relatief gering materiaalverbruik. Een lage volumieke massa betekent een relatief hoog luchtgehalte waardoor het product een grote isolerende werking heeft. Schuimbeton wordt dan ook veelvuldig toegepast in bouw- en renovatieprojecten (bij het vervangen van houten vloeren of als kruipruimte-isolatie).

3. Samenhang

Schuimbeton vormt een monoliet materiaal waardoor het sterkte en stijfheid bezit en als plaat kan fungeren. Door de samenhang treedt geen afschuiving op zoals bij loskorrelige materialen. Plaatranden kunnen dan ook rechtstandig worden beëindigd en een schuimbetonconstructie oefent, onder bepaalde voorwaarden, geen horizontale krachten uit op de aangrenzende constructie. Van deze eigenschap wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij het aanleggen van kademuren.

 

 

Voordelen van schuimbeton

De karakteristieke eigenschappen van schuimbeton leiden tot de volgende voordelen:

  • De energiekosten worden lager: door gebruik te maken van schuimbeton voor uw vloer of kruipruimte zal het energieverbruik in de woning dalen. Bovendien wordt veelal een verbetering van de vochthuishouding gerealiseerd.
  • De transportbehoefte naar het werk is gering: alleen droge grondstoffen behoeven maar te worden aangevoerd. Het schuimbeton kan op het werk worden vervaardigd en worden verpompt. Voor 1 m3 schuimbeton hoeft maar een klein volume grondstof aangevoerd te worden.
  • De bouwsnelheid ligt hoger: bij het zettingsarm construeren gaat geen tijd verloren die anders nodig is voor het verkrijgen van een acceptabele eindzetting.
  • Omringende bouwdelen kunnen kleiner gedimensioneerd worden: door het monoliete karakter belast schuimbeton omringende constructies niet of minder, waardoor deze kleinere afmetingen kunnen hebben (zoals bijvoorbeeld de damwandschermen bij kademuren).
  • De onderhoudskosten zijn lager: doordat zettingen bij schuimbeton niet of slechts beperkt zullen optreden, is veel minder onderhoud nodig (als bv. ophoging).
  • Schuimbeton is ongevoelig voor vocht, schimmel, ongedierte, zuren, extreme weersinvloeden, grote temperatuurschommelingen en is brandwerend.

Wilt u meer weten over schuimbeton? Bekijk hier de brochure van schuimbeton. Bent u reeds op de hoogte van de vele voordelen van schuimbeton dan kunt u bestellen door hieronder de gevraagde gegevens in te vullen. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen.


* Verplichte velden